Frequently Asked Questions

Често задавани въпроси

За продукта

Какво представлява електролизьорът HydroVitality?

Каква е консумацията на енергия?

Какъв е производствeният капацитет на HydroVitality?

Безопасен ли е HydroVitality и неговата употреба??

Колко време трябва да използвам HydroVitality?

Къде мога да използвам HydroVitality?

Каква е концентрацията на газа?

Какъв е гаранционния период?

За поддръжката

Какви са консумативите?

Как да разбера, че трябва да добавя дестилирана вода?

Колко вода използва устройството?

Какво се случва ако водата в устройството свърши?

Какво да направя ако произвотствения капацитет се промени?

За поддръжката

Какви са консумативите?

Как да разбера, че трябва да добавя дестилирана вода?

Колко вода използва устройството?

Какво се случва ако водата в устройството свърши?

Какво да направя ако произвотствения капацитет се промени?

За терапията

Какви са ефективните резултати от терапията с HydroVitality?

Какво е положителното влияние или действие на оксиводорада?

Може ли оксиводородът да помогне при лечение на Ковид?

Мога ли да очаквам някакви нежелани реакции след употреба на HydroVitality?

Възможно ли е да предозирам организма си в резултат на прекомерна употреба на HydroVitality?

Възможно ли е да се пристрастя към оксиводорода?

По какво се различава оксиводородът от водорода или кислорода?

Какво мога да правя по време на терапията?

Какво трябва да избягвам да правя по време на терапията?

Мога ли да излолзвам терапията докато приемам лекарства?

Мога ли да използвам оксиводородна терапия заедно с чиста кислородна терапия?

За терапията

Какви са ефективните резултати от терапията с HydroVitality?

Какво е положителното влияние или действие на оксиводорада?

Може ли оксиводородът да помогне при лечение на Ковид?

Мога ли да очаквам някакви нежелани реакции след употреба на HydroVitality?

Възможно ли е да предозирам организма си в резултат на прекомерна употреба на HydroVitality?

Възможно ли е да се пристрастя към оксиводорода?

По какво се различава оксиводородът от водорода или кислорода?

Какво мога да правя по време на терапията?

Какво трябва да избягвам да правя по време на терапията?

Мога ли да излолзвам терапията докато приемам лекарства?

Мога ли да използвам оксиводородна терапия заедно с чиста кислородна терапия?

Имате още въпроси?

Имате още въпроси?

Обратна връзка

Обратна връзка

Офис

София 1606, ул. '20ти Април' 16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.

Офис

София 1606, ул. '20ти Април' 16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.