HydroVitality

HydroVitality

Оксиводородна терапия

Оксиводородна терапия

Намалява

въздействието на хроничните заболявания

Подсилва

имунната система

Антиоксидант

Антиоксидант

Терапията може да намали влиянието на:

HydroVitality може да намали оксидативния стрес основно чрез неутрализиране на хидроксилния радикал, който е силно цитотоксичен вид произведен във възпалени тъкани

HydroVitality може да намали оксидативния стрес основно чрез неутрализиране на хидроксилния радикал, който е силно цитотоксичен вид произведен във възпалени тъкани

Противовъзпалително действие

Терапията може да намали влиянието на:

HydroVitality може да намали хроничното възпаление главно чрез регулиране на прекомерната експресия на провъзпалителни молекули.

Клетъчна оптимизация

Терапията може да намали влиянието на:

HydroVitality може да повлияе на клетъчните механизми и сигналните пътища, за да поддържа оптималното функциониране на клетките, тъканите и органите

Холистична терапия

Оксиводородната инхалация и оксиводородната вода могат да помогнат на:

Терапия е естествена и може да ви помогне да подобрите качеството си на живот, без да се налага да променяте навиците си.

Противовъзпалително

Терапията може да намали влиянието на:

HydroVitality може да намали хроничното възпаление главно чрез регулиране на прекомерната експресия на провъзпалителни молекули

Клетъчна оптимизация

Клетъчна оптимизация

Терапията може да намали влиянието на:

HydroVitality може да повлияе на клетъчните механизми и сигналните пътища, за да поддържа оптималното функциониране на клетките, тъканите и органите

Холистична терапия

Оксиводородната инхалация и оксиводородната вода могат да помогнат на:

Терапия е естествена и може да ви помогне да подобрите качеството си на живот, без да се налага да променяте навиците си

Защо да ни се доверите?

Защо да ни се доверите?

Обратна връзка

Обратна връзка

Офис

София 1606, ул. '20ти Април' 16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.

Офис

София 1606, ул. '20ти Април' 16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.

Офис

София 1606, ул. '20ти Април' 16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.